مقالات

دلایل داغ شدن کابل و انبر جوشکاری چیست

دلایل داغ شدن انبر و کابل جوشکاری

کابل جوشکاری وسیله‌ای است که جریان الکتریکی را از دستگاه جوشکاری به انبر جوشکاری منتقل می‌کند. در حین جوشکاری، جریان الکتریکی از طریق کابل جوشکاری عبور می‌کند و باعث ایجاد گرما می‌شود. این گرما می‌تواند سبب داغ شدن کابل جوشکاری گردد. 

دلایل داغ شدن کابل جوشکاری چیست؟ 

اولین گام برای برطرف کردن مشکل داغ شدن کابل جوشکاری، بررسی کیفیت و وضعیت کابل است. اطمینان از اصالت و مرغوبیت کابل جوش می‌تواند از مشکلات ناشی از کیفیت پایین و عدم تحمل دماهای بالا جلوگیری کند. علاوه بر این بررسی نحوه استفاده و نگهداری از دستگاه جوشکاری نیز حائز اهمیت است. مهم است که دستگاه جوشکاری در مدت زمان طولانی بدون استفاده قرار نگیرد و از زمان‌بندی مناسب در استفاده از آن پیروی شود. 

در نهایت اطمینان از استفاده از لوازم و تجهیزات ایمن و استاندارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا مشکلات ناشی از عدم تطابق با استانداردها به حداقل برسند. با انجام این بررسی‌ها و اقدامات، امکان برطرف شدن مشکل داغ شدن کابل جوشکاری و جلوگیری از وقوع صدمات ناشی از این مشکل افزایش خواهد یافت. 

طول نامناسب کابل جوشکاری 

طول کابل جوشکاری باید متناسب با فاصله بین دستگاه جوشکاری و محل جوشکاری باشد. اگر کابل بیش از حد بلند باشد، مقاومت آن افزایش می‌یابد و باعث داغ شدن آن می‌شود. همچنین اگر کابل خیلی کوتاه باشد، جریان الکتریکی زیادی از آن عبور می‌کند و سبب داغ شدن آن می‌گردد. به طور کلی طول کابل جوشکاری نباید از 30 متر بیشتر باشد. اگر فاصله بین دستگاه جوشکاری و محل جوشکاری بیش از 30 متر بود، باید از کابل‌های با قطر بیشتر استفاده شود. 

دلایل داغ شدن کابل جوشکاری با طول نامناسب

 • افزایش مقاومت کابل: هرچه طول کابل جوشکاری بیشتر باشد، مقاومت آن نیز افزایش می‌یابد. مقاومت بیشتر کابل سبب می‌گردد که جریان الکتریکی بیشتری برای عبور از آن لازم باشد. این جریان بیشتر باعث گرم شدن کابل می‌شود. 
 • افزایش جریان عبوری از کابل: اگر کابل جوشکاری خیلی کوتاه باشد، جریان الکتریکی زیادی از آن عبور می‌کند. این جریان زیاد باعث گرم شدن کابل می‌شود. 

راه‌های جلوگیری از داغ شدن کابل جوشکاری با طول نامناسب

 • استفاده از کابل جوشکاری با طول مناسب: طول کابل جوشکاری باید متناسب با فاصله بین دستگاه جوشکاری و محل جوشکاری باشد. 
 • استفاده از کابل جوشکاری با قطر بیشتر: اگر فاصله بین دستگاه جوشکاری و محل جوشکاری بیش از 30 متر باشد، باید از کابل‌هایی با قطر بیشتر استفاده شود. 
 • استفاده از کابل جوشکاری با کیفیت بالا: کابل جوشکاری با کیفیت بالا مقاومت کمتری دارد و بنابراین کمتر داغ می‌شود. 

استاندارد نبودن فلز درون کابل جوشکاری 

کابل جوشکاری وظیفه انتقال جریان الکتریکی از دستگاه جوشکاری به محل جوشکاری را برعهده دارد. این کابل باید از مواد با کیفیت ساخته‌شده باشد تا جریان الکتریکی بتواند به راحتی از آن عبور کند. اگر کابل از مواد با کیفیت پایین ساخته‌شده باشد، مقاومت آن افزایش می‌یابد و باعث داغ شدن آن می‌شود. 

فلز مس بهترین گزینه برای استفاده در کابل جوشکاری است. مس مقاومت کمتری نسبت به آلومینیوم دارد و بنابراین برای کابل جوشکاری مناسب‌تر است. اگر در کابل جوشکاری از فلز دیگری به غیر از مس استفاده شود، مقاومت کابل افزایش می‌یابد و سبب داغ شدن آن می‌گردد. 

دلایل داغ شدن کابل جوشکاری با فلز نامناسب

 • افزایش مقاومت کابل: هرچه مقاومت کابل بیشتر باشد، جریان بیشتری برای عبور از آن لازم است. این جریان بیشتر باعث گرم شدن کابل می‌شود. 
 • افزایش احتمال آسیب به کابل: فلزات نامناسب مانند آلومینیوم در برابر گرما مقاومت کمتری دارند و در صورت داغ شدن بیش از حد، ممکن است آسیب ببینند. 

راه‌های جلوگیری از داغ شدن کابل جوشکاری با فلز نامناسب

 • استفاده از کابل جوشکاری با فلز استاندارد: کابل جوشکاری باید از فلز مس ساخته‌شده باشد. 
 • استفاده از کابل جوشکاری با کیفیت بالا: کابل جوشکاری با کیفیت بالا مقاومت کمتری دارد و بنابراین کمتر داغ می‌شود. 

عدم یکپارچگی و یکدستی کابل جوش 

کابل جوشکاری باید یکپارچه و یکدست باشد تا جریان الکتریکی بتواند به‌راحتی از آن عبور کند. اگر کابل جوشکاری دارای اتصال یا شکستگی باشد، مقاومت آن افزایش می‌یابد و باعث داغ شدن آن می‌شود. 

دلایل داغ شدن کابل جوشکاری با عدم یکپارچگی و یکدستی

 • افزایش مقاومت کابل: هرچه مقاومت کابل بیشتر باشد، جریان بیشتری برای عبور از آن لازم است. این جریان بیشتر باعث گرم شدن کابل می‌شود. 
 • افزایش احتمال آسیب به کابل: اتصال یا شکستگی در کابل جوشکاری می‌تواند باعث ایجاد گرمای موضعی در آن شود و در نهایت ذوب شدن یا پارگی کابل را به‌دنبال داشته باشد. 

راه‌های جلوگیری از داغ شدن کابل جوشکاری با عدم یکپارچگی و یکدستی 

 • استفاده از کابل جوشکاری با یکپارچگی و یکدستی کامل: کابل جوشکاری باید بدون اتصال یا شکستگی باشد. 
 • تعمیر یا تعویض کابل جوشکاری آسیب‌دیده: اگر کابل جوشکاری دارای اتصال یا شکستگی باشد، باید آن را تعمیر یا تعویض کرد. 

قفل نشدن اصولی نری و مادگی دستگاه جوش با کابل جوشکاری 

کابل جوشکاری وظیفه انتقال جریان الکتریکی از دستگاه جوشکاری به محل جوشکاری را برعهده دارد. این کابل باید به درستی به دستگاه جوشکاری و انبر جوشکاری متصل شود تا جریان الکتریکی بتواند به راحتی از آن عبور کند. اگر کابل به درستی به دستگاه جوشکاری یا انبر جوشکاری متصل نگردد، باعث داغ شدن آن خواهد شد. 

 • برای اتصال کابل جوشکاری به دستگاه جوشکاری، باید از بست‌های مناسب استفاده شود. بست‌های باید محکم و ایمن باشند تا از شل شدن کابل جلوگیری کنند. 
 • برای اتصال کابل جوشکاری به انبر جوشکاری، باید پیچ اتصال را به درستی سفت کنید. 
 • اگر کابل جوشکاری به دستگاه جوشکاری یا انبر جوشکاری به درستی متصل نشود، باعث ایجاد مقاومت اضافی در کابل می‌شود. این مقاومت اضافی باعث گرم شدن کابل خواهد شد. 

دلایل داغ شدن کابل جوشکاری با قفل نشدن اصولی نری و مادگی دستگاه جوش با کابل جوشکاری

 • افزایش مقاومت کابل: هرچه مقاومت کابل بیشتر باشد، جریان بیشتری برای عبور از آن لازم است. این جریان بیشتر باعث گرم شدن کابل می‌شود. 
 • افزایش احتمال آسیب به کابل: عدم اتصال صحیح کابل جوشکاری به دستگاه جوشکاری یا انبر جوشکاری می‌تواند باعث ایجاد گرمای موضعی در آن شود و در نهایت ذوب شدن یا پارگی کابل را به‌دنبال داشته‌باشد. 

راه‌های جلوگیری از داغ شدن کابل جوشکاری با قفل نشدن اصولی نری و مادگی دستگاه جوش با کابل جوشکاری 

 • اتصال صحیح کابل جوشکاری به دستگاه جوشکاری و انبر جوشکاری: کابل جوشکاری باید به درستی به دستگاه جوشکاری و انبر جوشکاری متصل شود. 
 • استفاده از بست‌های مناسب: بست‌ها باید محکم و ایمن باشند تا از شل شدن کابل جلوگیری کنند. 
 • سفت کردن صحیح پیچ اتصال: پیچ اتصال باید به درستی سفت شود تا از شل شدن کابل جلوگیری به‌عمل آید. 

دلیل داغ‌شدن انبر جوشکاری چیست؟ 

انبر جوشکاری وظیفه اتصال الکترود به قطعه کار را برعهده دارد. این انبر باید از مواد با کیفیت ساخته‌شده‌ باشد تا جریان الکتریکی بتواند به راحتی از آن عبور کند و همچنین بتواند گرمای ناشی از قوس الکتریکی را تحمل نماید. 

داغ شدن انبر جوشکاری می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم: 

 • طول نامناسب انبر جوشکاری: هرچه طول انبر جوشکاری بیشتر باشد، مقاومت آن نیز افزایش می‌یابد و باعث داغ شدن آن می‌شود. 
 • قطر نامناسب انبر جوشکاری: هرچه قطر انبر جوشکاری کمتر باشد، مقاومت آن نیز افزایش یاقته و باعث داغ شدن آن می‌شود. 
 • کیفیت نامناسب انبر جوشکاری: انبر جوشکاری با کیفیت پایین مقاومت بیشتری دارد و باعث داغ شدن آن می‌شود. 
 • عدم اتصال صحیح انبر جوشکاری به کابل جوشکاری: اگر انبر جوشکاری به درستی به کابل جوشکاری متصل نشود، سبب ایجاد مقاومت اضافی در انبر جوشکاری می‌گردد. این مقاومت اضافی گرم شدن انبر جوشکاری را به‌دنبال دارد. 
 • جریان جوشکاری بیش از حد: هرچه جریان جوشکاری بیشتر باشد، باعث داغ شدن انبر جوشکاری می‌شود. 
 • شل بودن انبر جوشکاری: اگر انبر جوشکاری شل باشد، باعث ایجاد مقاومت اضافی در انبر جوشکاری می‌شود. این مقاومت اضافی سبب گرم شدن انبر جوشکاری می‌گردد. 
 • آسیب دیدگی انبر جوشکاری: اگر انبر جوشکاری آسیب دیده‌باشد، مقاومت آن افزایش می‌یابد و باعث داغ شدن آن می‌شود. 

سخن پایانی 

داغ شدن کابل جوشکاری یک مشکل جدی است که می‌تواند باعث آسیب به کابل، دستگاه جوشکاری و حتی جوشکار شود. برای جلوگیری از این مشکل، باید نکات ذکر‌شده در این مقاله را رعایت نمایید. در صورت مشاهده هرگونه مشکل در کابل جوشکاری، آن را تعویض کنید. استفاده از کابل جوشکاری آسیب‌دیده می‌تواند خطرناک باشد. با رعایت نکات ذکر‌شده، می‌توانید از داغ شدن کابل جوشکاری و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به‌عمل آورید. 

فروشگاه ابزار دستی، ارائه دهنده ابزارآلات دستی در سراسر کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *