پک شماره دو

قیمت اصلی تومان3.589.000 بود.قیمت فعلی تومان3.000.000 است.

پک اقتصادی

قیمت اصلی تومان1.000.000 بود.قیمت فعلی تومان799.000 است.

پک شماره یک

قیمت اصلی تومان1.880.000 بود.قیمت فعلی تومان1.499.000 است.